Drukarnia Konstans Druk     Przygotowanie plików     Uszlachetnianie     Kontakt
 lakierowanie uv
 laminowanie
Lakierowanie UV

Najlepsze efekty lakierowania UV osiąga się tylko przy ścisłej współpracy drukarni z zakładem uszlachetniania druków. Druk na dobrym papierze z zachowaniem wszystkich prawideł poligrafii zapewnia spełnienie oczekiwanych rezultatów.

W procesie druku prac podlegających w dalszym etapie lakierowaniu UV należy:

  • używać farb odpornych na alkalia i rozpuszczalniki zgodnych z normą DIN 16524
  • unikać stosowania farb wolnoschnących lub o dużej odporności na ścieranie
  • nie stosować środków zwiększających poślizg (woski, silikony) oraz past odpornych na   ścieranie.
  • kontrolować ilość dodawanych suszek do roztworu zwilżającego
  • ograniczyć proszkowanie.


Pewne problemy mogą powodować farby metaliczne w tym wypadku dobrze jest użyć lakieru offsetowego.

Papiery i kartony powinny być powlekane i mocno klejone o niskiej wsiąkliwości. Niepowinno się lakierować druków mokrych gdyż ma to wpływ na przyczepność lakieru do farby a także na dalszą obróbkę introligatorską.

Zaleca się również dostarczanie razem z nakładem określonej ilości naddatku.

Do lakierowania wybiórczego klisze (maski) powinny dokładnie odwzorowywać lakierowany element.

Spełnienie tych wszystkich wymogów jest gwarancją uzyskania dobrej jakości w procesie lakierowania UV, oraz pełnej satysfakcji klienta.

Copyright © 2006 Konstans